Jag anmäler mig

6 maj 13:00 - 16:00

Program

​13.00 Introduktion
13.05 Elvägar - 100 års utveckling
13.15 Samtal #1: Elvägar och samhällsnyttan​
13.55 Presentation av elvägsprojektet Evolution Road​
14.10 Samtal #2: Elektrifiering av transportsektorn
15.05 Samtal #3: Framtidens transportlösningar​
15.50 Avslut​

Jag anmäler mig


I Skåne testar vi elvägar – en laddinfrastruktur som automatiskt laddar våra fordon från vägen när vi kör.

Vi bygger, testar och skapar tillsammans för att med ny smart, svensk teknologi staka ut vägen till framtidens hållbara transporter.

Elvägar är bara en del av pusslet – vi lever mitt i omställningen till en elektrifierad och fossilfri transportsektor. En omställning som kräver nya lösningar och samarbeten över traditionella branschgränser – och som väcker frågor om framtiden.

För att få vägledning
har vi bjudit in några av Sveriges experter inom elvägar, elektrifiering och vårt framtida transportsystem. Se våra talare längre ned på sidan!

Välkommen att ta del i samtalet
, där vi delar med oss av kunskap och den senaste forskningen blandat med praktiska erfarenheter kring elvägar och framtidens transporter.

Om EVolution Road

Projektet EVolution Road bygger en test- och demonstrationssträcka för elvägar i Lund på uppdrag av Trafikverket. Det gör vi för att skapa mer kunskap om elvägar och att undersöka potentialen för elväg som del i ett framtida fossilfritt transportsystem.

I projektet arbetar nio partners tillsammans: privata företag, offentliga organisationer och akademin. Läs om oss längre ner på sidan. För mer information om projektet, besök www.evolutionroad.se


Talare

Samtal 1#

Mats Alaküla
Professor Industriell Elektroteknik, LTH

Magnus Lindgren
Senior sakkunnig, Trafikverket

Maria Xylia
Research Fellow, Stockholm Environment Institute

Göran Lindbergh
Professor elektrokemi, KTH

-

Samtal #2

Sezgin Kadir
Vd och koncernchef, Kraftringen

Johanna Lakso
Vd Power Circle

Bobbie Frank
Researcher, Specialist Site Application Analysis, Volvo Construction Equipment

Catherine Löfquist
Hållbarhetschef Bring

-

Samtal #3

Jonas Birgersson
Entreprenör

Louise Eklund
Regionråd, Region Skåne

Jan Pettersson
Programchef Elektrifiering för tunga transporter, Trafikverket

Kristoffer Tamson
Trafikregionråd, Region Stockholm

Maria Stenström
Ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Evolution Road

Elonroad AB

Elonroad AB bygger elvägar och har utvecklat elvägstekniken i projektet.

Lunds tekniska högskola

Lunds tekniska högskola bidrar till utvecklingen av elvägstekniken och ansvarar för elektriska tester.

Kraftringen

Kraftringen är elnätsägare och ansvarar för elinstallationer, transformatorstation och för att studera effekter på elnätet.

Lunds kommun

Lunds kommun är väghållare, lånar ut vägen och bidrar med kunskap om vägar och regler i en stad.

Ramboll AB

Ramboll AB studerar samhällseffekter av elvägstekniken och håller i kvalitetssäkring och arbetsmiljöplaner.

Skånetrafiken

Skånetrafiken är operatör, lånar ut bussen till projektet och studerar effekter för kollektivtrafiken.

Solaris Sverige AB

Solaris Sverige AB är fordonstillverkare och har byggt testbussen.

Statens väg och Transportforskningsinstitut (VTI)

VTI bidrar med forskning kring vägkroppen och slitagetester. 

Trafikverket

Trafikverket är projektets beställare och huvudfinansiär.